fbpx

Pamiętaj, że rolą pracodawcy jest wspieranie pracownika w jego
rozwoju, tworzenie mu przyjaznego środowiska do
wzmocnienia kompetencji. Co ważne, pracodawcy nazywani
liderami XXI wieku wiedzą, że ciąży na nich także
odpowiedzialność za kształtowanie świadomego myślenia,
wśród pracowników, które będzie miało wpływ na ich
karierę zawodową, nie tylko w ramach aktualnej organizacji.